Vilde Johanne Sundqvist 1 år

18.07.2020

Gratulere me 1årsdan din den 22.Juli "Dooordiii" Vi e kjæmpe gla i dæ, masse nussa å klæmma Storebror,Mamma å Pappa Tassen å Balder, Festus å Lillebror ån Andskar hælse å