Hjertelig takk

03.09.2020

for pengegaven til klubben i forbindelse med Hans Salater sin begravelse. Sportsklubben Nessegutten
Takk etter dødsfall