Hjertelig takk

20.10.2020

for all omtanke, blomster og deltagelse ved vår kjære Hans-Petter Balhald's bortgang. Familien
Takk etter dødsfall