Henrik Sandsaunet

01.02.2021

Gratulere me 1-års dagen te Henrik Sandsaunet den 01/02. Hilsen Oldemor & Oldefar på Husby
Jubilanter