Martin

05.04.2021

Line Nordsveen og Jørgen Vie fikk en sønn 9.3.21. Martin ble født på St Olavs hospital. Bestemor og bestefar i Levanger gratulerer.
Nyfødte