Hjalmar

01.06.2021

Hjalmar kom til verden på Sykehuset Levanger 13. mai. Ved fødselen veide han 3670 gram og var 54 cm lang. Stolte storesøsken er Karl Olai(2 år), Elisabeth (5 år) og Kondee (14 år) Foreldre er Kanoklada Khunnokkhum og Tor Erik Berg
Nyfødte