Anne og Tore Ydse

31.07.2021

Gratulere så my me gullbryllup i dag 31.07.21. Klæm fra onga å barnebarn
Jubilanter