Lillesøster

Lillesøster Johanna kom til verden 12.10.21. En stor takk til alle på fødestua Tynset for god oppfølging før, under og etter fødsel. Erling er stolt storebror. Sigrid Nygård og Petter Marken.

Publiseringsdato 18.10.2021
Nyfødte