Lille Ottar

21.10.2021

Ottar Lyder Barkhall ble født 24. september på St. Olavs hospital. Han var 48 cm og 3250 gram da han kom til verden. Johanne Barkhall er stolt mamma. Johanne Barkhall
Nyfødte