Johanna

31.10.2021

Johanna kom til verden den 05.10.21 med sine 3560g og 49cm. Stolte storesøsken er Espen (8), Laura (3) og Olava (1). Charlotte Jünge og Jan Robert Ward
Nyfødte