Hjertelig takk

For pengegaven vi fikk i forbindelse med Annbjørg Marie Hestegrei sin bisettelse. Volhaug Sanitetslag

Publiseringsdato 08.03.2022
Takk