Live Herrmann Øiseth

Live ble født på ABC enheten, Ullevål sykehus 31.mai. Stolte storesøsken er Signe(4 år) og Sverre(2 år). Foreldre er Kristine Herrmann og Truls Aasen Øiseth. Familien bor i Asker .

Publiseringsdato 29.06.2022




Nyfødte