Takk for

omtanke, blomster og hilsener i forbindelse med Anne-Brit Skjetnes sykdom og død.Takk for gaver til Stiftelsen ALS Norge.Takk til ALS-teamet ved St. Olavs for god oppfølging under hele sykdoms-forløpet. En spesiell takk til Hjemmetjenesten i Levanger. Deres innsats gjorde at Anne-Brit kunne bo hjemme, og få dø hjemme slik hun så sterkt ønsket. Atle Skjetne m/familie

Publiseringsdato 04.07.2022
Takk etter dødsfall