Åse Dreier Berge

22. mai kom Åse til verden. Hun var 4005 gram tung og målte 53 cm på strømpelesten. Ola (6 år) og Iris (3.5 år) er stolte storesøsken. Birthe Brenne Dreier og Erlend Hallem Berge.

Publiseringsdato 24.05.2023
Nyfødte