Takk

09.02.2019

Takk for minnegaven i forbindelse med Irene Haugskotts begravelse. Frol Sanitetsforening
Takk etter dødsfall