Hjertelig Tusen Takk

28.02.2019

I forbindelse med Trond Elnes sin begravelse vil jeg takke nære og fjærne, venner og slekt for deltagelse, god hjelp, blomster og gaver til May Angelica sin fremtid. En ekstra takk til kreftkoordinator Gro Nina Helberg og kreftavd. Levanger sykehus, for mange år med godt samarbeid. Janne Emma Risvik
Takk etter dødsfall