Brødrene Prestmo

05.06.2019

fyller år! Arnfinn blir 71 år, Oddvar blir 75 år og Harald har fylt 80 år.
Jubilanter