Hjertelig takk

17.06.2019

for blomster, hilsener, deltagelse og pengegaver i forbindelse med pappa Arve Duvsete sin bortgang. En varm takk til personalet ved Verdal bo-og helsetun, avdeling Aleen, for omsorg, medmenneskelighet og god pleie i tiden pappa bodde der. Joar m/fam Elin m/fam
Takk etter dødsfall