Vilkår

Vilkår FOLK og TORG for Mediehuset Innherred AS

Vilkår for bruk av tjenestene «Folk» og «Torg» mellom Bruker og Mediehuset Innherred AS, org.nr. 915106641. Mediehuset Innherred AS er en del av konsernet Polaris Media ASA og står bak mediehuset Innherred.

Ved å akseptere denne avtaleteksten godtar du vilkårene beskrevet for deg som Bruker av tjenesten. Avtalen omfatter bruk av bilder og tekst i annonsene som lages i tjenesten.

Det er bruker selv som bestemmer innhold i sine annonser, men innholdet i annonser og hilsener kan ikke bryte med norsk lov og sedvane. Innherred følger retningslinjer og bestemmelser fastlagt i MBLs retningslinjer for annonsepraksis (mediebedriftene.no). Annonser som strider mot loven, er villedende eller inneholder noe som bryter med samfunnets moralnormer og god tone, vil ikke bli innrykket. Annonser som ikke tilfredsstiller estetiske krav, innrykkes ikke.

Annonser og hilsninger skal ikke inneholde bilder eller opplysninger som du ikke har fått lov til å bruke og du må være sikker på at omtalte personer er innforstått med og enig i slik bruk. Ved å opprette en hilsen hos oss bekrefter du at du har samtykke til slik bruk av persondata og bilde fra alle involverte. Involverte personer har rett til å få opplysninger om seg selv rettet eller slettet, for henvendelser om dette kan vårt personvernombud kontaktes på personvern@polarismedia.no

Bilder skal ikke ha gjennomgått vesentlige redigeringer og kan ikke inneholde filter eller elementer (stickers) fra f.eks. snapchat o.l. 

Innherred forbeholder seg retten til å ikke rykke inn annonser bestilt som privatannonse, dersom virksomheten/tjenesten det faller under kan betegnes som bedriftsannonsering. Betegnelse av bedriftsannonsering kan være tjenester som ytes, salg av ved eller gjentagende salg med hensikt av å skape profitt. 

Bestillingsfristene for tjenestene kan være forskjellige fra kategori til kategori og står anført i bestillingsløsningen for hver enkelt kategori. Merk at avvik på frist kan forekomme ved høytids- eller andre røde dager.

Innherred tilbyr betaling med Vipps, Visa og Mastercard. Merverdiavgiften er inkludert i din betaling og vil ikke bli belastet utover opplyst pris. Det er ingen abonnementsforhold som fører til gjentatte betalinger/trekk. Når betalingen er gjennomført, vil du motta en ordrebekreftelse på din gitte e-postadresse.

Innherred påtar seg intet ansvar for feil i annonser som er innrykket der annonseteksten er i overensstemmelse med kundens bestilling. For feil innrykk, uriktig størrelse og tidspunkter etc., som annonsebestilleren selv ikke bærer ansvar for, ytes etter Innherred sitt skjønn en prisreduksjon som svarer til annonsens verdiforringelse. Innherred sitt ansvar for feil innskrenker seg i alle tilfeller til annonsens kostnad.

Reklamasjoner må meddeles Innherred senest én uke etter at annonsen ble innrykket / publisert. Ved ønske om reklamasjon, i forbindelse med feilaktig leveranse, har vi mulighet til å booke inn annonsen din til et senere tidspunkt eller refundere beløpet du har betalt.

Av hensyn til oversiktligheten plasseres rubrikkannonser der de etter sitt innhold naturlig hører hjemme.

Du har angrerett så lenge din booking ikke er publisert digitalt eller i papiravis. På denne måten kan vi stoppe innlegget ditt før det publiseres. Så snart innlegget er publisert første gang, digitalt og/eller i papiravis anses varen som levert.

Ved misbruk eller brudd på disse retningslinjene kan Innherred slette, avpublisere eller nekte publisering. Bruker vil få anledning til å rette opp innholdet, men har ikke rett til refusjon av eventuelt betalt beløp. Innherred forbeholder seg også retten til å gjøre korrigeringer i tekst og beskjæring av bilde.

Innherred har rett til å benytte bilder og tekst i annonser og hilsninger på sine nett- og papirprodukter. Innholdet vil ikke bli brukt til andre formål enn det som er naturlig for den tjenesten bruker benytter seg av.

For ytterligere spørsmål ta kontakt med kundeservice på telefon 74019000 eller e-post annonser@innherred.no. Vi ber om at du har referansenummeret tilgjengelig ved kontakt, dette finner du i ordrebekreftelsen din.