Vilkår

Vilkår FOLK og TORG

Vilkår for bruk av tjenestene «Folk» og «Torg» mellom Bruker og Mediehuset Innherred AS org.nr. 915106641

Ved å akseptere denne avtaleteksten godtar du vilkårene beskrevet for deg som Bruker av tjenesten. Avtalen omfatter bruk av bilder og tekst i annonsene som lages i tjenesten.

Det er bruker selv som bestemmer innhold i sine annonser, men bruker må følge normal skikk og sedvane.

Annonser og hilsninger skal ikke inneholde bilder eller opplysninger som du ikke har fått lov til å bruke og du må være sikker på at omtalte personer er innforstått med og enig i slik bruk. Ved å opprette en hilsen hos oss bekrefter du at du har samtykke til slik bruk av persondata og bilde fra alle involverte. Involverte personer har rett til å få opplysninger om seg selv rettet eller slettet, for henvendelser om dette kan vårt personvernombud kontaktes på personvern@polarismedia.no

Innholdet i annonser og hilsener kan ikke bryte med norsk lov og sedvane. Bilder skal ikke ha gjennomgått vesentlige redigeringer og kan ikke inneholde filter eller elementer (stickers) fra f.eks. snapchat o.l.

Tjenestene skal ikke brukes for ordinære kunngjørings- og bedriftsannonser. Slike, samt dødsannonser og takkeannonser sendes til 
annonser@innherred.no 
 
Bestillingsfristene for tjenestene kan være forskjellige fra kategori til kategori og står anført i bestillingsløsningen for hver enkelt kategori. Merk at avvik på frist kan forekomme ved høytids- eller andre røde dager.

Vi tilbyr betaling med Visa og Mastercard via Payex. Merverdiavgiften er inkludert i din betaling og vil ikke bli belastet utover opplyst pris. Det er ingen abonnementsforhold som fører til gjentatte betalinger/trekk. Når betalingen er gjennomført vil du motta en ordrebekreftelse på din gitte e-postadresse. 

Du har angrerett så fremt din booking ikke publisert digitalt eller i papiravis. På denne måten kan vi stoppe innlegget ditt før det publiseres. Så snart innlegget er publisert første gang, digitalt og/eller i papiravis anses varen som levert.
Ved ønske om reklamasjon, i forbindelse med feilaktig leveranse, har vi mulighet til å booke inn annonsen din til et senere tidspunkt eller refundere beløpet du har betalt.

Ved misbruk eller brudd på disse retningslinjene kan avisa slette, avpublisere eller nekte publisering. Bruker vil få anledning til å rette opp innholdet, men har ikke rett til refusjon av eventuelt betalt beløp. Avisa forbeholder seg også retten til å gjøre korrigeringer i tekst og beskjæring av bilde.

Avisa har rett til å benytte bilder og tekst i annonser og hilsninger på avisas nett og papirprodukter. Innholdet vil ikke bli brukt til andre formål enn det som er naturlig i forhold til den tjenesten bruker benytter seg av.
For ytterligere spørsmål ta kontakt med annonseavdelingen per telefon 74 01 90 00 eller e-post annonser@innherred.no

Vi ber om at du har referansenummeret tilgjengelig ved kontakt, dette finner du i ordrebekreftelsen din.